Menu
1

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayınlanan 15 Haziran 2012 tarih ve 28324 sayılı Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan  Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme  Ödemesi Yapılmasına  Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/40), 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ve 7/5/2012 tarihli ve 28285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin 2012/3106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

            Söz konusu Tebliğde “ÇKS’ye kayıtlı 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için, her 50 dekarlık alan için bir analiz olmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 01/01/2012 tarihi ile 31/12/2012 tarihi arasında toprak analizi yaptırılması zorunludur. 50 dekarın altındaki tarım arazisi için bu şart aranmaz” denmektedir.

Toprak analizi desteği ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerimiz  31 Aralık 2012 ye kadar Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarımıza başvurarak Toprak Analizini yaptırabilirler. Çiftçilerimizin zorluk yaşamaması ve yığılma olmaması için son güne kadar beklememeleri önemle duyurulur.

yukarı çık