Menu
1

MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YENİLİKÇİ TARIM YÖNTEMLERİ EĞİTİM PROJESİ
Karaman ve Ereğli Ziraat Odaları üyeleri içerisinden yöresinde önderlik yapabilecek çiftçilere meyve yetiştiriciliğinde yenilikçi tarım yöntemleri konusunda, en son bilgi ve teknikleri içeren teorik ve uygulamalı eğitim verilmesi,

Teorik ve pratik olarak verilen bu bilgilerin önder çiftçiler ve web sayfası vasıtasıyla Karaman ve Ereğli bölgesine yayılmasını sağlayarak, kırsal kalkınmayı desteklemek, bölge halkının gelir düzeyi, yaşam kalitesi ve refah seviyesinin arttılmasına katkı sağlanması,

Proje, ayrıca kırsal alanda mesleki iş edinimleri, organik tarım ve iyi tarım uygulamalarını geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı, çiftçilerin mesleki bilgi ve becerileri ile işgücü niteliğinin geliştirilmesi

Karaman ili ve Ereğli ilçesinde tarımın en önemli istihdam ve gelir kaynağı olması,

Bu bölgede tarım arazilerinin %7,4'ünde (25.578 ha) meyve, %4,5'inde bağ yetiştiriciliği yapılarak tarımsal faaliyetlerde meyveciliğin en önemli faaliyetlerden biri olması,

Ülkemizde 2007 yılı istatistiklerine göre 4.941.630 adet ile Karaman'ın en fazla meyve veren yaşta ağaç sayısına sahip il olmasına rağmen 342.447 ton üretim ile 2. sırada olması,

Bunda, meyve yetiştiriciliğinde bilgi eksikliğinin önemli bir yer tutması,

Günümüzde çevreye ve insan sağlığına duyarlı yetiştiriciliğin önem kazanması,

Rekabetçi piyasada, tarımsal işletmelerde de kaliteli en yüksek verim maliyetinin en düşük düzeyde tutulmasının önem kazanması,

Karaman Ziraat Odası, Ereğli Ziraat Odası ve Karaman Elma Üreticileri Birliği üyesi ortalama 35-40 bin aileye hitap etmektedir.

Pazarlama için beyaz kiraz ile Ereğli'nin özdeşleşmiş olduğu gibi bazı meyve çeşit ve türlerinin yetiştiriciliğine hakim olmanın önemli olması

Karaman Ziraat Odası koordinasyonunda, yoğun meyve üretimi yapan, lider vasıfta ve eğitime uygun yaş grubuna giren üreticiler ve yapılacak duyurulara başvuran, gönüllü 35 çiftçi eğitime alınmak üzere seçilmesi,

Her hafta bir teorik ve bir pratik eğitim gerçekleştirilmesi,

Eğitim faaliyetlerinin belirtilen eğitim konuları doğrultusunda tarım takvimine de bağlı kalınmak şartı ile asgari 6 ay süreyle devam etmesi

Uzmanlarca eğitim konularında hazırlanacak notlar eğitime katılanlara broşürler halinde verilmesi,

Bu basılı teknik bilgileri, teorik ve pratik eğitimlerde çekilecek görsel materyal hazırlanacak web sayfasında yayınlanarak eğitime katılmayan kişilerinde yararlanmasının sağlanması,

Geniş kitlelere ulaşmak için yerel medyadan da yararlanılması,

Eğitime katılan katılımcılara "Katılım Sertifikası" verilmesiamaçlanmıştır.Meyve Yetiştiriciliğinde Yenilikçi Tarım Yöntemleri Eğitim Projesi ileMeyve Yetiştiriciliğinde Yenilikçi Tarım Yöntemleri Eğitim Projesinedenlerinden dolayı gerekmektedir.Meyve Yetiştiriciliğinde Yenilikçi Tarım Yöntemleri Eğitim ProjesiMeyve Yetiştiriciliğinde Yenilikçi Tarım Yöntemleri Eğitim Projesişeklinde yapılacaktır.

yukarı çık